ภัทรพล เหลือบุญชู

Japan salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน / ภัทรพล เหลือบุญชู - กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 - 184 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.

9789740214038 : 190 บาท


การทำงาน
ความสำเร็จ
จิตวิทยาประยุกต์

158.7 / ภ368จ 2558