ชยาธร เฉียบแหลม

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติและสาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม / ชยาธร เฉียบแหลม - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 - 463 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789742036027 : 250 บาท


ธรรมนูญศาลยุติธรรม.
กระบวนการยุติธรรม--ไทย.

347.593 / ช194พ 2558