บอยส, แคโรลิน

เรียนลัด...การสื่อสารทางธุรกิจ สุดยอดเคล็ดลับการสื่อสารทางธุรกิจ = Business secrets : communication secrets / Business secrets : communication secrets Carolyn Boyes ; จิตรลดา สิงห์คำ, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2558 - 167 หน้า ; 21 ซม.

9789744143624 : 200 บาท


การสื่อสารทางธุรกิจ

658.45 / บ243ร 2558