หลี่, อันสือ

สงครามสามก๊ก 26 ยุทธวิธีสู่ชัยชนะ / หลี่อันสือ ; เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล, แปล - กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 - 300 หน้า ; 21 ซม.

9789740213765 : 240 บาท


สามก๊ก--ประวัติและวิจารณ์
พิชัยสงคราม
ปรัชญาจีน
ยุทธศาสตร์

355.409 / ห338ส 2558