หยัง, ฝู๋เต๋อ

100 Tricks พลิกชีวิตคนทำงาน / หยังฝู๋เต๋อ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2558 - 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786160422937 : 195 บาท


การทำงาน--แง่จิตวิทยา
จิตวิทยาประยุกต์

158.7 / ห225ห 2558