แกลดเวลล์, มัลคอล์ม

กลยุทธ์ล้มยักษ์ = David and goliath / David and goliath Malcolm Gladwell ; พรเลิศ อิฐฐ์ และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร, แปล - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557 - 277 หน้า ; 21 ซม.

9786162870835 : 260 บาท


การจูงใจ (จิตวิทยา)
ความสำเร็จ--แง่จิตวิทยา
โอกาส

155.24 / ก889ก 2557