ฮาร์เดน, เฮเลน

เคมี เล่มเดียวจบ = Chemistry: bullet guide / Chemistry: bullet guide Helen Harden ; ดวงมาลย์ พละไกร, แปล - กรุงเทพฯ : ฟอร์แมท แอสโซซิเอทส์, 2558 - 133 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

9786162366017 : 140 บาท


เคมี

540 / ฮ352ค 2558