ไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - 297 หน้า ; 21 ซม. - ชุดคติชนวิทย ; ลำดับที่ 4 .

การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง -- ทฤษฎีโครงสร้างนิทานวลาดิมีร์ พรอพพ์ -- โครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ -- โครงสร้างนิทานของไทเขิน -- โครงสร้างนิทานเชียงใหม่ปัณณาสชาดก -- โครงสร้างนิทานกำพร้าของไท-ลาว -- โครงสร้างนิทานจีน

9786165518413 : 180 บาท


วรรณกรรมพื้นบ้าน--ประวัติและวิจารณ์
นิทานพื้นเมือง
ชาดก

398.2 / ว976 2557