ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้. เล่ม 1 / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม) - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557 - หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786160421695 : 250 บาท


ภาษาไทย--คำและวลีภาษาต่างประเทศ

อ 495.9124 / ร421ศ 2557