มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมารฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค - นครศรีธรรมราช : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2558 - 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.

9786163821430 : 250 บาท


ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--มาตรฐาน
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด--มาตรฐาน

บศ 027.7 / ค125ม 2558