การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557 - 105 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9789746256537 : อภินันทนาการ


เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง


บทความทางวิชาการ
การพัฒนาการศึกษา--ไทย
การบริหารการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

วจ 378.1 / ก482 2557