สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร / ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 - 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789747725841 : อภินันทนาการ


มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า, 2495- --พระราชกรณียกิจ

923.1593 / ส691ก 2555