ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information technology for information management / Information technology for information management ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9789740333029 : 280 บาท


ห้องสมุด--การใช้เครื่องจักรกล
สารสนเทศ--การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ