อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร / อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสื่อการสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - 318 หน้า ; 26 ซม.

9789740332909 : 350 บาท.


กฎหมายเกษตรกรรม

630 / อ727ก 2557