วิทยา จิระเสวกดิลก

50 ร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น / วิทยา จิระเสวกดิลก ; na-ru, แผนที่ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 - 159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. - ชุดคู่มือกินเที่ยว ; ลำดับที่ 2 . - ชุดคู่มือกินเที่ยว ; ลำดับที่ 2 .

9786161802073 : 225 บาท


ร้านอาหาร--จีน
ร้านอาหาร--เกาหลี
ร้านอาหาร--ญี่ปุ่น

647.95 / ว582ห 2557