วอล์คเกอร์, เจน

100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ / เจน วอล์คเกอร์ ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558 - 47 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.

9786161802462 : 139 บาท


อังกฤษ--วรรณกรรมสำหรับเยาวชน