ประมาณ เทพสังเคราะห์

ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : ระบบสนันสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ / ประมาณ เทพสังเคราะห์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, 2557 - 101 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789744512017 : 120 บาท


การท่องเที่ยว--ไทย

338.4791 / ป356ภ 2557