พนิดา

เป็นวัยรุ่นมัน (ไม่) เหนื่อย ถ้าใจไม่แพ้และมีเป้าหมาย / พนิดา - กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 - 246, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163013750 : 215 บาท


วัยรุ่น--การดำเนินชีวิต
วัยรุ่น--คู่มือทักษะชีวิต

158.0835 / พ199ป 2557