สรณ์ จงศรีจันทร์

SME big idea คิดเขย่าโลก / สรณ์ จงศรีจันทร์ - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2557 - 236 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786167036960 : 225 บาท


ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อม
การจัดการธุรกิจ

658.022 / ส325อ 2557