พิชัย โคมละ

ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน / พิชัย โคมละ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557 - 325 หน้า ; 24 ซม.

9786160821860: 220 บาท


การบริหารงานบุคคล--ข้อสอบและเฉลย
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์--การสอบ

658.3076 / พ642ป 2557