รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน 2554 - กรกฎาคม 2556 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ผู้รวบรวมข้อมูล, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 - 207 หน้า ; 30 ซม.

อภินันทนาการ


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา--กฎและการปฏิบัติ


กฎหมายการศึกษา--รวมเรื่อง
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

344.074 / ส691ร 2556