ตำราพิชัยสงครามซุนวู / เสถียร วีรกุล, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2529 - 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.


ซุน, วู. ก่อนคริสตศตวรรษที่ 6


พิชัยสงคราม
ยุทธศาสตร์
วิทยาการทหาร--จีน
ปรัชญาจีน

355.02 / ต367 2529