วีระชัย โชคมุกดา

สงครามกลางเมือง ฆ่ากันเองบนเเผ่นดินเดียวกัน = Civil Wars / Civil War วีระชัย โชคมุกดา - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556 - 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163011589 : 150 บาท


ความรุนแรงทางการเมือง
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมือง--เกาหลี
สงครามกลางเมือง--สหรัฐอเมริกา

303.64 / ว844ส 2556