อรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์

ผ่าความจริง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, สุเทพ เทือกสุบรรณ, กรณ์ จาติกวณิช และสาทิตย์ วงศ์หนองเตย / อรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์ - กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556 - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786167704159 : 120 บาท


ความขัดแย้งทางการเมือง--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง
นโยบายของรัฐ--ไทย

320.9593 / อ343ผ 2556