กลยุทธ์บุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู / ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2556 - 279 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786167446608 : 220 บาท


ซุน, วู


การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
พิชัยสงคราม

658.4012 / ก287 2556