เมชฌ สอดส่องกฤษ

คำพ้อง จีน-ไทย / เมชฌ สอดส่องกฤษ - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555 - 224 หน้า ; 21 ซม.

9789744435125 : 175 บาท


ภาษาไทย--คำพ้อง--ภาษาจีน
ภาษาจีน--คำพ้อง--ภาษาไทย

495.913951 / ม721ค 2555