เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

รวยได้ในพม่ายุค AEC / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป - กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555 - 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

มุมอาเซียน

9786167431949 : 155 บาท


การค้า--พม่า
การลงทุน--พม่า
ธุรกิจ--พม่า

650.109591 / ป771ร 2555