สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี / สมลักษณ์ จัดกระบวนพล - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 - (6), 205 หน้า ; 26 ซม.

9786163140104 : 200 บาท


กระบวนการยุติธรรม--ไทย
ผู้พิพากษา--ไทย
ศาล--ไทย

347.593 / ส277ร 2555