จำลอง ทองดี.

ปริญญาดอกเตอร์ กิตติมศักดิ์ : แฉเบื้องหลังกระบวนการซื้อขาย (เซ็งลี้) / แฉเบื้องหลังกระบวนการซื้อขาย (เซ็งลี้). จำลอง ทองดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2539 - 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9747111527 : 80 บาท


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การศึกษาสังคม
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ

378 / จ377ป 2539