แมคครีดี, คาเรน

กฎทองของผู้นำ = Strategy power plays / Strategy power plays คาเรน แมคครีดี, ทิม ฟิลลิปส์ และสตีฟ ซิปไซด์ ; กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555 - 355 หน้า ; 21 ซม.

9786165153041 : 250 บาท


การบริหารงานบุคคล
ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ--การทำงานเป็นทีม

658.3 / ม859ก 2555