นิชิมูระ, คาซูมิ

Logical thinking คิดอย่างมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข / Katasumi Nishimura ; รังสรรค์ เลิศในสัตย์, ผู้แปล - พิมพ์ครั้งที่ 10 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, 2553 - 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789744432292 : 200 บาท


ความคิดและการคิด
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

153.42 / น561ล 2553