ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า / ไทยรบพม่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 - (21), 763 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

9789740209201 : 490


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2325--สงครามกับพม่า
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325---สงครามกับพม่า
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงครามกับพม่า, 2081-2148
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310--สงครามกับพม่า, 2302-2310

959.3 / ด495พ 2555