มหกรรมเพลงมอญมงคล / พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 - 90 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

อภินันทนาการ


เพลงมอญ
ปี่พาทย์มอญ

781.62958 / ม223 2553