อร่อยเด็ด 77 จังหวัด / กองบรรณาธิการข่าวสด. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. - 200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

9789740206743 : 100 บาท


ร้านอาหาร--ไทย
ร้านอาหาร--ไทย (ภาคเหนือ)
ร้านอาหาร--ไทย (ภาคใต้)
ร้านอาหาร--ไทย (ภาคกลาง)
ร้านอาหาร--ไทย (ภาคตะวันออก)

647.95 / ก464อ 2553