ยาขอบ

ตั๋งโต๊ะ ผู้ถูกแช่งทั้งสิบทิศ / ยาขอบ - กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553 - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดสามก๊กฉบับวณิพก .

9786165141222 : 130 บาท


วรรณคดีจีน
สามก๊ก

895.13 / ย232ต 2553