โกวิท คัมภีรภาพ

การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน = Traditional chinese diagnostics / Traditional chinese diagnostics โกวิท คัมภีรภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2554 - 252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9743101799 : 240 บาท


แพทย์แผนโบราณ--จีน
การแพทย์--จีน
การแพทย์แผนโบราณ--จีน
การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค--จีน

615.88 / ก952ก 2554