ปราชญา กล้าผจัญ

การบริหารจัดการยุคใหม่ = Moderniced administration/management / Moderniced administration/management ปราชญา กล้าผจัญ และศิริพงษ์ เศาภายน - กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2553 - xxiv, 283 หน้า : ภาพประกอบ, 23 ซม.

บรรณานุกรม.

9786167222059 : 250 บาท


การจัดการ
การบริหาร

658.4 / ป444ก 2553