วาสนา นาน่วม

ลับ ลวง เลือด / วาสนา นาน่วม - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 - 572 หน้า ; 21 ซม.

9789740206521 : อภินันทนาการ (290 บาท)


กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
การต่อต้านรัฐบาล--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย
ความขัดแย้งทางการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2553-

320.9593 / ว491ล 2553