สมุดปกขาวการสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ : ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนำตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม / สำนักกฎหมาย อัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ - กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย อัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ, 2553 - 157 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

9789742259129 : 100 บาท


กระบวนการยุติธรรม
ความรุนแรงทางการเมือง
การจลาจล--ไทย--กรุงเทพฯ
ความขัดแย้งทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

322.4 / ส691ส 2553