ยาสุฮิโกะ, โยชิฮารา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Kaizen) = Shigoto ga dondon umaku iku Kaizen no kyokasho / Shigoto ga dondon umaku iku Kaizen no kyokasho Yoshihara Yasuhiko ; แปลและเรียบเรียงโดย สุลภัส เครือกาญจนา - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552 - 181 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

9789744432681 : 160 บาท


ไคเซ็น
การทำงาน
การควบคุมคุณภาพ
การแก้ปัญหา
การทำงานเป็นทีม

658.4013 / ย248พ 2552