เวลซ์, ทอมัส

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : ทำไม เมื่อใด อะไร และทำอย่างไร = Decentralization of education : why, when, what and how / Decentralization of education : why, when, what and how Thomas Welsh and Noel F. McGinn ; เฉิดศักดิ์ ชุมนุม, อำพัน ชีพสัตยากร, สมพิศ เหรียญทอง แปล - กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 - 148 หน้า ; 22 ซม.

9742692386


นโยบายการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

379.593 / ว917ก 2545