หลี่, ปิ่งเอี้ยน.

กลศึกสามก๊ก / หลี่ปิ่งเอี้ยน, ซุนจิ้ง, ค้นคว้า ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลจากภาษาจีน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551 - 502 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

คำนำ -- สังเขปเหตุการณ์สมัยสามก๊ก -- อย่าไล่สุนัขจนตรอก -- ปฏิภาณโจโฉยามคับขัน -- 18 หัวเมืองปราบตั๋งโต๊ะไม่สำเร็จ -- กลยุทธ์ยืมทางพรางกล -- กลลวงสาวงามกับกลลูกโซ่ -- ยุทธวิธีรบติดพัน -- สองเสือแย่งเหยื่อ -- ไล่เสือกลืนสุนัข -- สายตายุทธศาสตร์ของซุนเซ็ก

9789744099334 : 300 บาท


วรรณคดีจีน--ประวัติและวิจารณ์
สามก๊ก--ประวัติและวิจารณ์

895.13 / บ574ก 2551