อภิสิทธิ์ เพชรชู

การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ / อภิสิทธิ์ เพชรชู - กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551 - 48 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

350 บาท


งบประมาณ--การบริหาร
งบประมาณ--การจัดการ

351.72 / อ269ก 2551