ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [25--?] - 55 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ)

9789746254540


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ

อ 923.1593 / ม246ร