เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม : การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ... [และอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551. - ก-ฌ, 554 หน้า ; 30 ซม.

9789744516954 : อภินันทนาการ


จริยธรรม
จริยธรรม--การประชุม
วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา
จริยศาสตร์