รพีพรรณ สุรศักดิ์วรกุล

สุดยอดสารอาหารต้านมะเร็ง / รพีพรรณ สุรศักดิ์วรกุล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2551

9789741696451 : 169


มะเร็ง--แง่โภชนาการ
โภชนบำบัด
เนื้องอก--การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร
อาหาร--แง่อนามัย

615.854 / ร146ส 2551