กระทรวงมหาดไทยกับเหตุการณ์พฤษภา '35 / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.] - 130 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

อภินันทนาการ


การจลาจล--กรุงเทพฯ


ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์, 2535-

320.9593 / ส218ก