บุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง

ผลของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา / The effect of buddhism psychological counseling on aggressive behavior of Fasai Wittaya School's student บุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550 - 79 หน้า ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550

บรรณานุกรม.

อภินันทนาการ


ความก้าวร้าวในวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น