วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด.

คุณแม่พุงโต = Mummy's fat tummy / Mummy's fat tummy. เรื่อง : วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด ; คำภาษาอังกฤษ : ทอม พริตชาร์ด. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550 - 23 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. - โลกใบเล็กของหมีน้อย. .

หนังสือชนะการประกวด ประจำปี 2550 รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

9749968522 : 75 บาท.


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.