บริษัท อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ = Survive business by smart excutive / Survive business by smart excutive บริษัท อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรุงเทพฯ : อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2549 - 324 หน้า ; 22 ซม.

9749448642 : 699 บาท.


การบริหารธุรกิจ
ผู้บริหาร
การจัดการ
การบริหาร

อ 658 / บ227ก 2549